Workshops Jesus till Barnen 2015

Workshops

De flesta av våra workshops erbjuds två gånger. Du hinner gå på fyra olika, inklusive söndag morgon. En presentation av alla workshops finner du här.

Alla workshops är märkta med symbolen för den resursbank på Jesustillbarnen.se som de ligger närmast i fråga om innehåll. HEM: 1-3, 21. KYRKA: 4-12, 16-18, 22-27. SKOLA: 15, 20. SAMHÄLLE: 13-14, 19, 28-30.

Observera att antalet platser är begränsat. Vid gruppanmälan behöver du i förväg kolla så att alla får de val som de verkligen önskar.

En presentation av talarna hittar du här eller under Program i menyn.

Pass 1

Kl 11.45 på lördagen kan du välja mellan följande workshops

1. Kristet föräldraskap i världens mest sekulariserade land.

Logga HemAlf B Svensson & Mikael Lundgren HEM

I Sverige finns goda profana föräldraprogram och litteratur. Men vad är unikt med ett kristet föräldraskap? Och hur vägleder jag mina barn till ett meningsfullt liv och en tro som bär? Välkommen till ett seminarium med två olika röster och infallsvinklar på frågan om kristet föräldraskap!

 

2. Barnets andliga utveckling.

Logga HemAnna Ekvall & Magnus Sternegård HEM

Barn har en naturlig andlighet och är födda med en närhet till Gud. Hur skapar vi miljöer för att ta vara på den på bästa sätt? Hur tar vi vara på olika åldrars styrkor och utmaningar? Detta seminarium tar utgångspunkt i vad Bibeln har att säga om barn och deras plats i Guds rike. Hur kan vi leda barnen till Jesus och hjälpa dem att växa i tro och i sina liv? (Favorit i repris.)

3. Barn och bön.

Logga HemCarina Josefsson & Hanna Simonsson HEM

Att samtala med Gud har ingen åldersgräns. Välkommen till en inspirerande stund med vittnesbörd och tips om hur vi kan lära barn att be – och hur vi kan be tillsammans med dem!

4. Children can! – the process of discipleship.

Logga KyrkaOlly Goldenberg KYRKA

Just as children require support in different ways as they grow physically, so we need to ensure that we are giving children different levels of support in their spiritual journey. The writer of Hebrews says: “In fact, though by now you should be teachers, you still need someone to teach you the basic truths of God’s word. You have become people who need milk instead of solid food.” After a decade under our care this should not be the case for our children. In this session we will be thinking about the opportunities that we can give to our children at different stages of faith development to enable them to grow strong foundations in the Lord and mature in their faith. (Workshopen hålls på engelska.)

5. Barn i behov av särskilt stöd.

Logga KyrkaMargrethe Holm KYRKA

En del barn hörs, syns och tar plats – andra är tysta. Hur ska jag som ledare kunna hjälpa alla dessa barn? Barn med eller utan diagnos behöver vuxna som förstår. Hur kan vi anpassa vår verksamhet så att alla får en plats? Alla barn behöver bli sedda.

6. Street Church.

Logga KyrkaHeléne Wandeby KYRKA

Välkommen till en workshop där du får inspiration att sträcka dig vidare som barnledare, med Livets Ords utåtriktade Lördagskul-barnmöten i Uppsalas förorter som exempel.

7. Safari i materialdjungeln: så hittar du materialet som passar din barngrupp bäst.

Logga KyrkaMalin Aronsson KYRKA

Här får du uppleva en kreativ presentation av de olika barnmaterialen SKATTEN, Leva Livet, Välkommen till söndagsskolan, Caribo, Godly Play med flera.

8. Kroppen som instrument!

Logga KyrkaLena Lagerqvist KYRKA

Hurra! Gud har gett oss kroppen! Våga använda kreativ rörelse på ett roligt sätt i barngrupperna! Med rörelse kan man stärka självkänsla, bygga gemenskap och uttrycka sig inför både Gud och varandra. Inspiration, undervisning, praktiska tips och prova på övningar!

 

9. Kalasmöte, Kompis talkshow, barnmöte och barnteater!

Logga KyrkaSusanne Olofsson, Erica Persson & Andreas Tärnvind KYRKA

Det finns många sätt att forma storsamlingar som både är kul att gå på och har ett bra budskap. Men hur gör man? Hur kan man jobba med drama, budskap, lekar, sånger… så att det blir en bra helhet. Här får du några exempel. Ta del av praktiska erfarenheter, kreativa idéer och nyttiga tankar att använda i mötet med barn som vet vem Gud är eller har noll koll!

10. Scouting på kristen grund del 2.

Logga KyrkaAtle Svanberg KYRKA

Hur jobbar vi strategiskt med vårt scoutarbete, så att det verkligen får det resultat som vi vill att det ska ha? Vi ser närmare på vad det innebär att bedriva scouting på kristen grund, och hur detta kan påverka våra scouter, våra ledare, programmet och förhållandet till församlingen – så att vi lägger en god grund och ger alla en möjlighet att växa i tro. (För dig som redan är scoutledare och vill ta nya steg i er scoutverksamhet.)

11. Kyrka och idrott – problem eller möjlighet?

Logga KyrkaJohan Ljung, Sport for Life, Mattias Ottestig, Kristen Idrottskontakt & Samuel Hummerdal, Equmenia KYRKA

Välkommen till ett inspirerande seminarium och samtal kring idrottens värde, roll och möjligheter i svensk kristenhet idag. Vi kommer bland annat att beröra följande:
Vinna – hur kan vi nå ut med evangelium till svensk idrott?

Idrott som metod – erfarenheter från användning av idrotten inom kristna sammanhang

Idrottens stora egenvärde – vi pratar om ande, själ och kropp, men handlar vi därefter?

Seminariet kommer även att innehålla en kortare presentation av Equmenias Pulsarbete, Sport for life och KRIKs verksamheter.

12. Småbarnsmusik i kyrkan – sång och gemenskap men också mycket mer!

Logga KyrkaTherése Hovlund KYRKA

Ett seminarium för dig som håller på med eller ska börja leda Babysång och/eller Småbarnsmusik. Hur skapar vi en god gemenskap och låga trösklar för de som inte är så vana att gå i kyrkan? Hur kan man förmedla evangeliet i denna verksamhet på ett naturligt sätt, utan att det upplevs påträngande? Kan Småbarnsmusik och Babysång även vara lovsång – trots att alla i gruppen inte är troende? Och så klart en hel del tips på nytt och gammalt material för denna verksamhet!

13. Barn och stress.

Logga SamhälleBerit Gustavsson SAMHÄLLE

Vad är stress? Vad händer i kroppen? Hur yttrar den sig och hur påverkar den våra barn och ungdomar? Går den att motverka? Hur kan jag som ledare hantera stress och press?

14. Hur ger vi stöd till ensamstående föräldrar och deras barn?
Logga SamhälleAnette Axelsson & Mia Hultström SAMHÄLLE

 

I denna workshop kommer du att få lyssna till Anette, som delar sin egen erfarenhet som ensamstående förälder till fyra pojkar. Anette och Mirjam kommer även att dela utifrån två olika verksamheter med ensamstående föräldrar och deras barn som målgrupp: ”Barn i behov” på Livets Ord i Uppsala och ”Singoalla” i Pingst Jönköping.

15. En dörröppnare mellan skola-församling.

Logga SkolaJonas Magnusson & Lisa Eiderbrant SKOLA

Välkommen till en introduktion i Bibeläventyret. Bejublat av barn och lärare – och en kortfattad bibelskola för dig själv!

 

Pass 2

Kl 14.15 på lördagen kan du välja mellan följande workshops

1. Kristet föräldraskap i världens mest sekulariserade land.

Logga HemAlf B Svensson & Mikael Lundgren HEM

I Sverige finns goda profana föräldraprogram och litteratur. Men vad är unikt med ett kristet föräldraskap? Och hur vägleder jag mina barn till ett meningsfullt liv och en tro som bär? Välkommen till ett seminarium med två olika röster och infallsvinklar på frågan om kristet föräldraskap!

 

2. Barnets andliga utveckling.

Logga HemAnna Ekvall & Magnus Sternegård HEM

Barn har en naturlig andlighet och är födda med en närhet till Gud. Hur skapar vi miljöer för att ta vara på den på bästa sätt? Hur tar vi vara på olika åldrars styrkor och utmaningar? Detta seminarium tar utgångspunkt i vad Bibeln har att säga om barn och deras plats i Guds rike. Hur kan vi leda barnen till Jesus och hjälpa dem att växa i tro och i sina liv? (Favorit i repris.)

3. Barn och bön.

Logga HemCarina Josefsson & Hanna Simonsson HEM

Att samtala med Gud har ingen åldersgräns. Välkommen till en inspirerande stund med vittnesbörd och tips om hur vi kan lära barn att be – och hur vi kan be tillsammans med dem!

4. Children can! – the process of discipleship.

Logga KyrkaOlly Goldenberg KYRKA

Just as children require support in different ways as they grow physically, so we need to ensure that we are giving children different levels of support in their spiritual journey. The writer of Hebrews says: “In fact, though by now you should be teachers, you still need someone to teach you the basic truths of God’s word. You have become people who need milk instead of solid food.” After a decade under our care this should not be the case for our children. In this session we will be thinking about the opportunities that we can give to our children at different stages of faith development to enable them to grow strong foundations in the Lord and mature in their faith. (Workshopen hålls på engelska.)

5. Barn i behov av särskilt stöd.

Logga KyrkaMargrethe Holm KYRKA

En del barn hörs, syns och tar plats – andra är tysta. Hur ska jag som ledare kunna hjälpa alla dessa barn? Barn med eller utan diagnos behöver vuxna som förstår. Hur kan vi anpassa vår verksamhet så att alla får en plats? Alla barn behöver bli sedda.

6. Street Church.

Logga KyrkaHeléne Wandeby KYRKA

Välkommen till en workshop där du får inspiration att sträcka dig vidare som barnledare, med Livets Ords utåtriktade Lördagskul-barnmöten i Uppsalas förorter som exempel.

7. Safari i materialdjungeln: så hittar du materialet som passar din barngrupp bäst.

Logga KyrkaMalin Aronsson KYRKA

Här får du uppleva en kreativ presentation av de olika barnmaterialen SKATTEN, Leva Livet, Välkommen till söndagsskolan, Caribo, Godly Play med flera.

8. Kroppen som instrument!

Logga KyrkaLena Lagerqvist KYRKA

Hurra! Gud har gett oss kroppen! Våga använda kreativ rörelse på ett roligt sätt i barngrupperna! Med rörelse kan man stärka självkänsla, bygga gemenskap och uttrycka sig inför både Gud och varandra. Inspiration, undervisning, praktiska tips och prova på övningar!

 

9. Kalasmöte, Kompis talkshow, barnmöte och barnteater!

Logga KyrkaSusanne Olofsson, Erica Persson & Andreas Tärnvind KYRKA

Det finns många sätt att forma storsamlingar som både är kul att gå på och har ett bra budskap. Men hur gör man? Hur kan man jobba med drama, budskap, lekar, sånger… så att det blir en bra helhet. Här får du några exempel. Ta del av praktiska erfarenheter, kreativa idéer och nyttiga tankar att använda i mötet med barn som vet vem Gud är eller har noll koll!

10. Scouting på kristen grund del 2.

Logga KyrkaAtle Svanberg KYRKA

Hur jobbar vi strategiskt med vårt scoutarbete, så att det verkligen får det resultat som vi vill att det ska ha? Vi ser närmare på vad det innebär att bedriva scouting på kristen grund, och hur detta kan påverka våra scouter, våra ledare, programmet och förhållandet till församlingen – så att vi lägger en god grund och ger alla en möjlighet att växa i tro. (För dig som redan är scoutledare och vill ta nya steg i er scoutverksamhet.)

11. Kyrka och idrott – problem eller möjlighet?

Logga KyrkaJohan Ljung, Sport for Life, Mattias Ottestig, Kristen Idrottskontakt & Samuel Hummerdal, Equmenia KYRKA

Välkommen till ett inspirerande seminarium och samtal kring idrottens värde, roll och möjligheter i svensk kristenhet idag. Vi kommer bland annat att beröra följande:
Vinna – hur kan vi nå ut med evangelium till svensk idrott?

Idrott som metod – erfarenheter från användning av idrotten inom kristna sammanhang

Idrottens stora egenvärde – vi pratar om ande, själ och kropp, men handlar vi därefter?

Seminariet kommer även att innehålla en kortare presentation av Equmenias Pulsarbete, Sport for life och KRIKs verksamheter.

12. Småbarnsmusik i kyrkan – sång och gemenskap men också mycket mer!

Logga KyrkaTherése Hovlund KYRKA

Ett seminarium för dig som håller på med eller ska börja leda Babysång och/eller Småbarnsmusik. Hur skapar vi en god gemenskap och låga trösklar för de som inte är så vana att gå i kyrkan? Hur kan man förmedla evangeliet i denna verksamhet på ett naturligt sätt, utan att det upplevs påträngande? Kan Småbarnsmusik och Babysång även vara lovsång – trots att alla i gruppen inte är troende? Och så klart en hel del tips på nytt och gammalt material för denna verksamhet!

13. Barn och stress.

Logga SamhälleBerit Gustavsson SAMHÄLLE

Vad är stress? Vad händer i kroppen? Hur yttrar den sig och hur påverkar den våra barn och ungdomar? Går den att motverka? Hur kan jag som ledare hantera stress och press?

14. Hur ger vi stöd till ensamstående föräldrar och deras barn?

Logga SamhälleAnette Axelsson & Mia Hultström SAMHÄLLE

I denna workshop kommer du att få lyssna till Anette, som delar sin egen erfarenhet som ensamstående förälder till fyra pojkar. Anette och Mirjam kommer även att dela utifrån två olika verksamheter med ensamstående föräldrar och deras barn som målgrupp: ”Barn i behov” på Livets Ord i Uppsala och ”Singoalla” i Pingst Jönköping.

15. En dörröppnare mellan skola-församling.

Logga SkolaJonas Magnusson & Lisa Eiderbrant SKOLA

Välkommen till en introduktion i Bibeläventyret. Bejublat av barn och lärare – och en kortfattad bibelskola för dig själv!

 

Pass 3

Kl 16.15 på lördag kan du välja mellan följande workshops

 

16. Förbön för barnen – och barnen som förebedjare.

Logga KyrkaLennart Henricsson och Jan Sköld KYRKA

Hur kan vi som vuxna vara med och be för våra barn – om beskydd, om frimodighet, om frälsning? Och hur kan vi uppmuntra barnen att själva fungera som förebedjare? Att lyssna in hur Herren vill få leda bönen, till exempel genom att lägga händerna på en annan människa och be om helande. Barn har lätt att lära sig genom att praktisera!

17. Scouting på kristen grund del 1.

Logga KyrkaAnders Brunnegård, Salt Scout, Eber Axelsson, Royal Rangers & Jonas Abrahamsson, UV-Scout KYRKA

Scoutings grundare Baden-Powell lär ha sagt att Gud är grunden för Scoutrörelsen. Hur förvaltar vi detta i ett allt mer sekulariserat ungdomslandskap? Varför är Scouting en väg att nå barn och ungdomar med evangelium? (För dig som vill upptäcka grundvisionen om scouting på kristen grund.)

18. Alla åldrars församling.

Logga KyrkaIngela Wahl & Magnus Sternegård KYRKA

Hur blir vi en församling som både arbetar medvetet med olika åldrars utmaningar och möjligheter, och på samma gång möts över generationsgränser? Ingela och Magnus har lång erfarenhet av både lokalt och nationellt arbete för att fler församlingar ska bli en alla åldrars gemenskap.

19. Barnverksamhet i det mångkulturella Sverige.

Logga SamhälleBashar Askar, Karam Danno & Nada Ayub, SOKU SAMHÄLLE

Välkommen till ett seminarium där vi kommer att berätta om barnverksamheten i S:t Tomas församling i Södertälje (Syrisk Ortodoxa Kyrkan). Hur kan man bygga en lyckad barnverksamhet så att barnen kommer till kyrkan och vill utöva en kristen tro? Vilka utmaningar kan man stöta på? Vi berättar om bakgrunden till och strukturen för söndagsskolarbetet i S:t Tomas församling.

20. Hur kan kyrkan vara ett stöd för den icke-konfessionella skolan?

Logga SkolaLotta Sundberg & Torgny Wirén SKOLA

Med stor erfarenhet av relationer med skolan delar skolpastor Lotta Sundberg och skolpräst Torgny Wirén med sig av kunskap och erfarenheter från ett långsiktigt arbete i svenska skolor. Här får du viktiga redskap och vägledning för hur du kan vara ett stöd för elever, lärare och skolledare.

21. Hemmet som växtplats – förebilder, mognad och andliga vanor.

Logga HemKristina Runeson & Ulrik Josefsson HEM

Hemmet är den plats där värdringar och gudsrelation tidigt planteras och vi formas till dem vi är. Här spelar viktiga vuxna, värderingar och vägledning in. Workshopen vill ge både teoretiska och praktiska perspektiv på att växa och ledas från barn till vuxen i sin tro.

22. Your sons and daughters shall prophesy.

Logga KyrkaOlly Goldenberg KYRKA

Children can prophesy! We will look at the theology of children prophesying and share some testimonies of God speaking through children today. We will then discuss some practical things that we can do to help nurture children in their ability to hear God speaking to them directly as well as address some of the challenges that can be faced as we start to release children into the prophetic. (Workshopen hålls på engelska.)

23. Världens bästa budskap – hur berättar vi det?

Logga KyrkaAndreas Tärnvind KYRKA

Många kan tycka att det är en stor utmaning att återberätta Bibelns fantastiska berättelser. Vad är viktigast att få med? Vad säger texten till oss idag? Hur ska jag berätta? Denna workshop vill både inspirera berättandet och ge konkreta tips kring hur man kan gå till väga. (Favorit i repris.)

24. Hur når vi killarna?

Logga KyrkaGabriel Wahl & Leif Johansson KYRKA

Vad är det som triggar igång killar och gör att de vill komma tillbaka? Finns det saker som vi kan göra annorlunda för att uppmuntra dem? Ta del av både praktisk erfarenhet och vetenskapliga studier, som kommer att ge dig redskap till att bättre nå fram till killarna i ditt församlingsarbete.

25. Med musiken som redskap.

Logga KyrkaMaria Smeds & Sara Vittgård KYRKA

Barn, sång och musik är en oslagbar kombination! Soul Children är en körrörelse från Norge riktad till 10-16-åringar som under 2014 även har startat upp i Sverige. SAU arrangerar uppskattade barnkörläger för låg- och mellanstadieelever. Förra året samlades ca 530 barn och ledare på sex olika läger. Välkommen till en workshop om musiken som budskapsbärare!

26. Frälsning, dop, nattvard och andeuppfyllelse.

Logga KyrkaMaria Furusand och Olof Edsinger KYRKA

Maria är baptist och Olof är lutheran. Båda älskar Jesus. Vad skiljer dem åt och vad förenar dem? Och hur kan deras olika perspektiv berika samtalet kring de ibland ganska komplicerade frågeställningar som dyker upp i den lokala församlingens arbete?

27. Bra söndagsskola i en liten församling.

Logga KyrkaKarolina Poland & Marina Andersson KYRKA

Du kanske arbetar i en församling som är liten eller mycket liten. Hur gör man då med barnen? Kan man få till en bra söndagskola i en liten församling? Vi ger er tips på hur man kan gå tillväga, vilka olika material som går att använda och hur man tar hjälp av andra vuxna.

28. Barn i kris.

Logga SamhälleBirgitta Nyström SAMHÄLLE

Som sjukhuskurator slog det mig ofta att den dag som var en underbar och fantastisk dag på en sekund kunde vändas till den yttersta tragedin – en dag som för alltid skulle dela livet i två delar. Många som stod nära och bredvid blev chockade, men efter ett tag flöt ändå deras liv på som vanligt. De som var allra närmast fick dock aldrig tillbaka det liv de hade. De vuxna hade fullt upp med att klara sig själva och det blev för lite ork och förmåga att räcka till även för barnens sorg. Det finns mycket kunskap att förmedla om vad som händer under barns sorgeprocess som är viktigt att veta för de av oss som träffar många barn! (Favorit i repris.)

29. Hur skapar vi trygga möten?

Logga SamhälleDaniel Bergfors & Fanny Ljungholm SAMHÄLLE

Att ha barn i sin kyrka och verksamhet är en ynnest och en välsignelse, men det innebär också ett stort ansvar. Vi som kyrka behöver, och vill ligga i framkant, vad gäller barns trygghet, respekt för barnen och deras integritet – liksom för barnens inflytande. Som vuxna och ledare vill vi ha kunskap om hur vi identifierar, reagerar och agerar på barn som utsatts för övergrepp i olik form. Vårt mål måste alltid vara att varje barn ska vara tryggt hos oss och få känna sig som fullvärdig människa med allt vad det innebär. Hur gör vi detta? Det kommer vi prata om!

30. Har du koll på kollo?

Logga SamhälleCarl-Johan Freed & Jenny Alm SAMHÄLLE

Hur gör man kolloverksamhet som är både rolig, nyttig och andlig? I Frälsningsarmén har man under många år arbetat med kolloverksamhet och samlat på sig massor av erfarenheter och idéer. I Skarpnäckskyrkan Stockholm har man hittat sitt sätt – dagkollo mitt i stan för 10-13 åringar oberoende av religions- eller annan tillhörighet. Ta del av goda exempel och arbetsätt, bli inspirerad att själv jobba med kollo!

Pass 4

Kl 9.00 på söndagen kan du välja mellan följande workshops

 

21. Hemmet som växtplats – förebilder, mognad och andliga vanor.

Logga HemKristina Runeson & Ulrik Josefsson HEM

Hemmet är den plats där värdringar och gudsrelation tidigt planteras och vi formas till dem vi är. Här spelar viktiga vuxna, värderingar och vägledning in. Workshopen vill ge både teoretiska och praktiska perspektiv på att växa och ledas från barn till vuxen i sin tro.

22. Your sons and daughters shall prophesy.

Logga KyrkaOlly Goldenberg KYRKA

Children can prophesy! We will look at the theology of children prophesying and share some testimonies of God speaking through children today. We will then discuss some practical things that we can do to help nurture children in their ability to hear God speaking to them directly as well as address some of the challenges that can be faced as we start to release children into the prophetic. (Workshopen hålls på engelska.)

23. Världens bästa budskap – hur berättar vi det?

Logga KyrkaAndreas Tärnvind KYRKA

Många kan tycka att det är en stor utmaning att återberätta Bibelns fantastiska berättelser. Vad är viktigast att få med? Vad säger texten till oss idag? Hur ska jag berätta? Denna workshop vill både inspirera berättandet och ge konkreta tips kring hur man kan gå till väga. (Favorit i repris.)

24. Hur når vi killarna?

Logga KyrkaGabriel Wahl & Leif Johansson KYRKA

Vad är det som triggar igång killar och gör att de vill komma tillbaka? Finns det saker som vi kan göra annorlunda för att uppmuntra dem? Ta del av både praktisk erfarenhet och vetenskapliga studier, som kommer att ge dig redskap till att bättre nå fram till killarna i ditt församlingsarbete.

25. Med musiken som redskap.

Logga KyrkaMaria Smeds & Sara Vittgård KYRKA

Barn, sång och musik är en oslagbar kombination! Soul Children är en körrörelse från Norge riktad till 10-16-åringar som under 2014 även har startat upp i Sverige. SAU arrangerar uppskattade barnkörläger för låg- och mellanstadieelever. Förra året samlades ca 530 barn och ledare på sex olika läger. Välkommen till en workshop om musiken som budskapsbärare!

26. Frälsning, dop, nattvard och andeuppfyllelse.

Logga KyrkaMaria Furusand och Olof Edsinger KYRKA

Maria är baptist och Olof är lutheran. Båda älskar Jesus. Vad skiljer dem åt och vad förenar dem? Och hur kan deras olika perspektiv berika samtalet kring de ibland ganska komplicerade frågeställningar som dyker upp i den lokala församlingens arbete?

27. Bra söndagsskola i en liten församling.

Logga KyrkaKarolina Poland & Marina Andersson KYRKA

Du kanske arbetar i en församling som är liten eller mycket liten. Hur gör man då med barnen? Kan man få till en bra söndagskola i en liten församling? Vi ger er tips på hur man kan gå tillväga, vilka olika material som går att använda och hur man tar hjälp av andra vuxna.

28. Barn i kris.

Logga SamhälleBirgitta Nyström SAMHÄLLE

Som sjukhuskurator slog det mig ofta att den dag som var en underbar och fantastisk dag på en sekund kunde vändas till den yttersta tragedin – en dag som för alltid skulle dela livet i två delar. Många som stod nära och bredvid blev chockade, men efter ett tag flöt ändå deras liv på som vanligt. De som var allra närmast fick dock aldrig tillbaka det liv de hade. De vuxna hade fullt upp med att klara sig själva och det blev för lite ork och förmåga att räcka till även för barnens sorg. Det finns mycket kunskap att förmedla om vad som händer under barns sorgeprocess som är viktigt att veta för de av oss som träffar många barn! (Favorit i repris.)

29. Hur skapar vi trygga möten?

Logga SamhälleDaniel Bergfors & Fanny Ljungholm SAMHÄLLE

Att ha barn i sin kyrka och verksamhet är en ynnest och en välsignelse, men det innebär också ett stort ansvar. Vi som kyrka behöver, och vill ligga i framkant, vad gäller barns trygghet, respekt för barnen och deras integritet – liksom för barnens inflytande. Som vuxna och ledare vill vi ha kunskap om hur vi identifierar, reagerar och agerar på barn som utsatts för övergrepp i olik form. Vårt mål måste alltid vara att varje barn ska vara tryggt hos oss och få känna sig som fullvärdig människa med allt vad det innebär. Hur gör vi detta? Det kommer vi prata om!

30. Har du koll på kollo?

Logga SamhälleCarl-Johan Freed & Jenny Alm SAMHÄLLE

Hur gör man kolloverksamhet som är både rolig, nyttig och andlig? I Frälsningsarmén har man under många år arbetat med kolloverksamhet och samlat på sig massor av erfarenheter och idéer. I Skarpnäckskyrkan Stockholm har man hittat sitt sätt – dagkollo mitt i stan för 10-13 åringar oberoende av religions- eller annan tillhörighet. Ta del av goda exempel och arbetsätt, bli inspirerad att själv jobba med kollo!