Talare under barnledarkonferensen 2015

Presentation av medverkande under barnledarkonferensen 2015

Nr 1. Alf B Svensson & Mikael Lundgren

Alf har arbetat som skolpsykolog i Nässjö kommun. Han är en uppskattad föreläsare om familjeliv och relationer, och författare till böcker som Håll kärleken levande, Våga vara förälder, Hjälp, vi har fått en tonåring samt Våga visa vägen till en tro som bär. Mikael är socionom och arbetar med par- och familjerådgivning. Han är med i Folkungakyrkan Stockholm, där han bland annat varit en av initiativtagarna till Familjeäventyret – ett sätt att stärka kristna familjer.

Nr 2. Anna Ekvall & Magnus Sternegård

Anna är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö med ett övergripande ansvar för barn, ungdom och familjer. Hon har tidigare arbetat i Korskyrkan Stockholm och har tillsammans med sin man startat upp och lett arbetet med King’s Kids Sverige. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Magnus är teolog och arbetar som barn- och ungdomskoordinator på Equmenia. Han har tidigare arbetat som barn- och familjepastor i Saronkyrkan Göteborg och är en i duon ”Kompis Talkshow” tillsammans med vännen Andreas Tärnvind. Sekreterare i det nationella söndagsskolnätverket.

Nr 3. Carina Josefsson & Hanna Simonsson

Carina är pastor med huvudansvar för barn och familj i Pingstkyrkan Jönköping. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Hanna arbetar som inspiratör i Oasrörelsen med Youngsters, leder barnmöten runt om i Sverige och älskar att berätta om Jesus för barn och unga.

N 4 och nr 22. Olly Goldenberg

Olly har arbetat I församling med barn och unga i över tjugo år, både i och utanför kyrkan. Under cirka femton år var han pastor i Kensington Temple, London. Här fick han vara med och vända en trend och se barn komma till kyrkan istället för att lämna den. Många barn tog med sina kompisar, delade sin tro och ficks se vad Gud kan göra på riktigt! Idag jobbar han tillsammans med sin fru och deras fem barn i ”Childen Can” en organisation som bland annat vill rusta ledare och hjälpa dem att förstå att barn är att räkna med och kan göra mycket för Jesus.

Nr 5. Margrethe Holm

Margrethe är engagerad i sin lokala pingstförsamling, särskilt i frågor som rör samtalsstöd. Hon jobbar i Botkyrka kommun som handledare och föreläsare inom diagnoser, samt ger stöd för barn i behov av särskilt stöd. Att se det enskilda barnet och dess behov är viktigt, och alla barn behöver vuxna som de kan lita på.

Nr 6. Heléne Wandeby

Heléne är aktiv i Livets Ord Uppsala, brinner för att barn ska få höra om Jesus och kallar sig gärna barnevangelist. Tillsammans med sin man tog hon 1998 initiativ till satsningen Lördagskul i invandrartäta Gottsunda och satsade där i tio år. Idag finns ett nytt team och Heléne finns med som mentorstöd.

Nr 7. Malin Aronsson

Malin bor i Stockholm och är en kreativ kommunikatör som bland annat jobbat med barnprogram på TV-Inter, som barnpastor i Centrumkyrkan Stockholm och just nu med tidningen Dagens satsning på podcast. Malin är också huvudansvarig för storsamlingarna på Sommar Smajl.

Nr 8. Lena Lagerqvist

Lena har arbetat med dans sedan slutet av åttiotalet, både inom och utanför kyrkan, både på hemmaplan och runt om i Sverige. Lena är också initiativtagare till bildandet av KDGS (Kristna Dansgemenskapen i Sverige) och har skrivit ”Dansa till Guds ära”.

Nr 9. Susanne Olofsson, Erica Persson & Andreas Tärnvind

Susanne och Erica har i många år tillsammans med ett team hållit i barnmötena ”Kalas” på Torpkonferensen. Under mer än tio år har de också arbetat tillsammans med storsamlingar i Betaniakyrkan Åbytorp, något som bland annat resulterat i ett söndagsskolmaterial och i barnteaterföreställningar. Susanne är med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Andreas är NO-lärare från Göteborg och arbetar idag som pedagog på Universeum. Han har gjort mycket för att levandegöra Bibelns budskap för barn och unga. Han har gjort CD-skivor, skrivit böcker och metodmaterial, samt jobbat med barnmöten och Kompis Talkshow.

Nr 10. Atle Svanberg

Atle är scoutkoordinator på Equmenia och bor i Uppsala. Han arbetar med ledarutbildningsfrågor, utveckling av scoutverksamheten och besöker föreningar.

Nr 11. Johan Ljung, Mattias Ottestig & Samuel Hummerdal

Johan är regionledare inom Sport for Life, en idrottsorganisation med kristen profil som vill hjälpa personer i olika åldrar och på alla nivåer att växa och utvecklas – som både idrottare och människor. Mattias är generalsekreterare för Kristen Idrottskontakt (KRIK), som genom olika aktiviteter vill stärka kristna idrottsintresserade, men också möta och berätta om tron på Jesus för andra som gillar idrott. Samuel är idrottskoordinator på Equmenia och jobbar med frågor som rör kristen tro och idrott.

Nr 12. Therése Hovlund

Therése är sångare och musiker och har som uppgift att inspirera andra att våga använda sina talanger. I sin församling Filadelfiakyrkan Örebro leder hon körer för barn, unga och vuxna samt ansvarar för församlingens familjearbete.

Nr 13. Berit Gustafsson

Berit är barnsjuksköterska, terapeut och arbetar som vårdenhetschef på BUP Höglandet. Hon är också doktorand vid Linköpings Universitet inom området barns psykiska hälsa.

Nr 14. Anette Axelsson & Mirjam Hultström

Anette är ansvarig för barnverksamheten på Livets Ord i Uppsala, med många olika grupper för olika åldrar. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Mirjam är socionom och en av medarbetarna i Pingst Jönköping, där hon varit med och format ett arbete för ensamstående föräldrar – från graviditet och in i föräldraskap.

Nr 15. Jonas Magnusson & Lisa Eiderbrant 

Jonas är den som 1999 startade upp Bibeläventyret som ett verktyg att berätta Bibelns berättelser för elever i skolan. Varje år görs mer än 1000 Bibeläventyr överallt på olika orter! Idag jobbar han med att utveckla Bibeläventyret. Lisa är lärarstuderande, nybliven mamma och bor i Malmö. Hon är en erfaren Bibeläventyrsinstruktör och van att möta barn och klasser på olika skolor.

Nr 16. Lennart Henricsson och Jan Sköld

Lennart arbetar som inspiratör i Oasrörelsen. Han reser runt med Youngsters (tidigare Barn-Oas) i hela Sverige och spelar rockmusik och berättar om Jesus för barn och unga. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”.  Jan är tidigare sjukhuspräst som numera reser på fria kallelser som förkunnare och förebedjare.

Nr 17. Anders Brunnegård, Eber Axelsson & Jonas Abrahamsson

Anders är scoutkonsulent inom Salt Scout (tidigare EFS Scout), där han utvecklar scouting bland barn och ledare.  Salt Scout vill att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Eber är lärare, teolog och initiativtagare till Svenska Royal Rangers. Jonas är UV-scoutkonsulenten inom SAU som själv växte upp med UV-scout. Han tycker att UV är ett spännande koncept som både handlar om att ta vara på relationen till varandra, vår natur och miljö och med Gud som skapat oss.

Nr 18. Ingela Wahl & Magnus Sternegård

Ingela har under mer än tjugo år varit engagerade i King’s Kids, både nationellt och internationellt. Hon har även arbetat med Willow Creek Sverige och Promiseland. Magnus är teolog och arbetar som barn- och ungdomskoordinator på Equmenia. Han har tidigare arbetat som barn- och familjepastor och har lång erfarenhet av barnmöten. Både Magnus och Ingela finns med i ledningen för ”Jesus till barnen”.

Nr 19. Bashar Askar, Karam Danno & Nada Ayub

Samtliga är medlemmar i S:t Tomas församling i Södertälje, som tillhör Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

Nr 20. Lotta Sundberg och Torgny Wirén 

Lotta är ekumeniskt skolpastor med lång erfarenhet av se möjligheter för kyrkan att gestalta kristen närvaro i skolan. Många församlingar och kyrkor har använt hennes material för Jul- och Påskvandringar. Torgny växte upp i kyrkan med söndagsskola, nying, scout och tonår… Gud och Jesus var det mest spännande man kunde diskutera. I mer än 20 år har han nu arbetat som präst och skolpräst i Jönköping.

Nr 21. Kristina Runeson och Ulrik Josefsson 

Kristina är i ELM Syd med särskilt fokus på barn, där en viktig vision är att Bibelns budskap ska förmedlas och bli levande. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Ulrik är verksamhetsansvarig för Pingst utbildning och utbildningsföreståndare för Akademi för ledarskap och teologi (ALT). Tillsammans med andra teologer inom Pingst har han bland annat medverkat till boken ”Pentekostal barn- och familjeteologi”.

Nr 23. Andreas Tärnvind

Andreas är grundskollärare i NO från Göteborg och jobbar som pedagog på Universeum. Många känner igen honom från konferenser, barnmöten och ledarsamlingar.  Han har även gett ut flera barnskivor och söndagsskolmaterial, samt ledarboken Var inte Daniel rädd i lejongropen?

Nr 24. Gabriel Wahl och Leif Johansson

Gabriel är engagerad inom Kings Kids och ansvarig för deras hemsida. Han leder också barnmöten, där han berättar evangeliet med hjälp av Åsskar och har ett stort engagemang utifrån sin församling Brokyrkan i Borås. En kyrka som delar lokal med ett bibliotek och en livaktig ungdomsgård. Leif är lärare och har arbetat med barn i över trettio år på många olika sätt – både i församlingen (som barnpastor på Livets Ord) och inom föreningslivet med idrott.

Nr 25. Maria Smeds & Sara Vittgård

Maria är engagerad inom EFS och Salt, där hon jobbar med kör- och gospelkörinspiration och undervisar om tillbedjan och lovsång för alla generationer. Hon är också samordnare för den svenska Soul Children-satsningen. Sara Vittgård är sångpedagog och musiklärare. Hon började som barnkörledare när hon var 15 år och skrev också egna sånger till barnkören. Idag arbetar hon som musikkonsulent på SAU/SAM. Hon har gjort flera egna CD-skivor med barnsånger.

Nr 26. Maria Furusand och Olof Edsinger

Maria är pastor med ansvar för barn och familj i Folkungakyrkan i Stockholm och längtar efter att se familjer som följer Jesus. Hon arbetar också i EFK som inspiratör i allt som rör familjeliv i församling. Med i ledningsgruppen för ”Jesus till barnen”. Olof är teolog, författare och bor i Uppsala. Har under nio år varit generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS och lanserat materialen Det bästa du har – om att förmedla tron till sina barn och SKATTEN – på äventyr med Gud. Ordförande i det nationella söndagsskolnätverket.

Nr 27. Karolina Poland och Marina Andersson KYRKA

Karolina är ungdomsledare med ansvar för barn- och familj inom Adventistsamfundet.  Marina är barn- och skolpastor, körledare och barnkonsulent på Pingst ung med ansvar för Leva Livet. Hon är en engagerad ledare i såväl i den lilla barngruppen som en uppskattad talare och inspiratör på utbildningsdagar och konferenser. Vice ordförande i det nationella söndagsskolnätverket.

Nr 28. Birgitta Nyström

Birgitta är socionom och har arbetat både inom psykiatrin och i den somatiska vården. Arbetet på avdelningar med svårt sjuka och döende patienter har gett henne ett behov av att lära sig mer om sorg och sorgeprocessen. Sedan 1999 arbetar hon som kurator på Livets Ords Kristna Skola.

Nr 29. Daniel Bergfors & Fanny Ljungholm

Daniel är ledare för barnverksamheten i Sionförsamlingen i Linköping och nationell samordnare för Svenska Royal Rangers. Fanny utbildar sig just nu till officer inom Frälsningsarmén och har ett stort hjärta för barn och barns bästa. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med utbildningen ”I Trygga Händer” som handlar om kyrkan ska vara en trygg och säker miljö för barn och unga både psykiskt, fysiskt och andligt.

Nr 30. Carl-Johan Freed och Jenny Alm

Carl-Johan är pastor i Skarpnäckskyrkan i Stockholm. Han är också filmfantast och har byggt upp en unik svensk filmdatabas med recensioner och tips utifrån kristen grund. Under sommaren öppnar man kyrkan för dagkollo riktat till barn ca 10-13 år – oberoende av religions- eller annan tillhörighet. Jenny jobbar inom Frälsningsarmén med metodstöd och kolloutveckling. Hon ser behoven bland barn i Sverige idag att komma iväg på kollo på sommaren, alla familjer har tyvärr inte ekonomiska möjligheter att åka iväg på semester.

ÖVRIGA TALARE

Egil Svartdahl är nyss fyllda 60 år och har lång erfarenhet som pastor och predikant, bland annat som föreståndare i Filadelfia Oslo och i Kristiansand. Han är också programledare i norsk TV och en av landets främsta kommunikatör som under mer än 20 år på bästa sändningstid lyft frågor om tro. Nu är han aktuell med boken Ge det vidare, där han tar tag i en rad olika frågor och visar på vikten av att vara en församling för alla åldrar. I varje församling måste det finnas ansvar för att hela tiden ge evangeliet vidare till nästa generation – risken är annars att församlingen blir en engenerationsförsamling som riskerar att dö ut.

Niklas Hallman är pastor och föreståndare i Gränna Pingst och en god kommunikatör och kompositör. Man skulle kunna titulera honom som en ”psalmist i Sverige”. När Niklas presenterar evangeliet blir det aldrig barnsligt men däremot barnvänligt. Under barnledarkonferensen 2013 deltog Niklas på lördagskvällen med en stark förkunnelse utifrån berättelsen om David och Goliat. Nu är han tillbaka för att leda lördagskvällens möte i både lovsång och inramande förkunnelse.

Lena-Maria Klingvall är sångerska, konstnär och företagare, som med stor värme och vänlighet möter människor såväl på den stora scenen som i sin egna lilla butik i Jönköping. Hennes enkelhet och naturliga talang för att skapa en inkluderande gemenskap gör att hon blivit mycket omtyckt i många olika sammanhang. Lena-Marias trygghet i sin tro är bärande, och hon är fantastisk när hon på olika sätt kommunicerar allas lika värde. Lena-Maria berör och hjälper sin publik till att både våga drömma och vara tacksam. Under barnledarkonferensen 2015 får vi lyssna till hennes sång under fredagskvällen. För mer info se gärna www.lenamaria.com