Anmälan till barnledarkonferens 2015

Anmälan

Trycket på konferensen är stort, och anmälan är nu stängd. Totalt blir vi ca 1400 personer på plats, inklusive volontärer.

Delar av konferensen, inklusive några av våra workshops, kommer att spelas in, så även om du var för sent ute kan du ta del av vissa programpunkter i efterhand.

http://ledarkonferens15.konferenspasset.se/start/

Är du församlingsföreståndare eller huvudpastor och vill delta i passet med Egil Svartdahl på lördagen kl 9-10.30? Skicka i så fall ett mail med din anmälan direkt till olof.edsinger@efs.nu.