Jesus till Barnen - barnledarkonferens 2015

EN NATIONELL BARNLEDARKONFERENS I JÖNKÖPING
6-8 MARS 2015

Nu tar vi ett nytt steg för att ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn!

 

När vi bjöd in till barnledarkonferensen 2013 var det något historiskt som skedde. Aldrig tidigare har så många olika kyrkor, organisationer och andra aktörer tillsammans inbjudit till en nationell barnledarkonferens i Sverige.


Många av de över 1000 deltagarna upplevde en ovanligt välsignad helg – en helg av utrustning, gemenskap och stark gudsnärvaro.

Med barnledarkonferensen 2015 vill vi bygga vidare på allt detta. Vi tror att Gud under denna konferens vill utmana oss att ta nya steg både i relation till barnen och i vår personliga gudsrelation. Precis som förra gången är det fokus på praktisk utrustning, denna gång med ett ännu större utbud av workshops.

Vi kommer också att ha gemensamma gudstjänster med ett antal nya bekantskaper bland talarna.

Konferensen vänder sig till dig som är, eller skulle vilja vara, barnledare. Men också till dig som är förälder och som längtar efter stöttning i att dela tron med dina egna barn. Inte minst vänder den sig till dig som är präst, pastor eller ledare med inflytande över det som gäller Guds rike och barn 0-13 år i din församling.

Välkommen till en helg av uppmuntran, utrustning och utmaning!

Ledningsgruppen 

Huvudlokalen för barnledarkonferensen kommer precis som förra gången att vara Pingstkyrkan Jönköping. Vi börjar med öppningsmöte på fredagen 6 mars kl 19.00 och avlutar med gudstjänst på söndagen 8 mars kl 11.00.

Anmälan till konferensen öppnar den 20 oktober 2014.

Följande samfund, församlingar och barn- och ungdomsorganisationer är huvudmän i det nationella söndagsskolnätverket:

 

Följande organisationer, tidningar och andra projekt står som medinbjudare till konferensen: